Archive for 2014-08-14

Ki kivel van? – kulcskérdések a kkv-k adózásáról

„Kkv” – mindenki ismeri a kifejezést, sokat használjuk, megkérdőjelezhetetlenül a köztudatban van, meghatározó a gazdasági jelentősége, de talán nem tudnánk azonnal felsorolni azokat a sarokszámokat, melyek eldöntik, hogy mikor is kkv egy adott vállalkozás. Miért is fontos ez? Mekkora a szektor szerepe? Milyen kedvezmények kapcsolódnak a kkv-khoz? Ezekre a kérdésekre válaszolunk a következőkben.

Az összes kérdés közül talán mindenkit az érdekel a legjobban, hogy milyen kedvezményekben részesülhetnek ezek a vállalkozások? A lista nem is olyan rövid, lássuk tehát először ezeket.

Társasági adó törvény által biztosított kedvezmények:

Az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózó foglalkoztatás-növelési kedvezményként csökkentheti adózás előtti eredményét a létszámnövekmény és az évesített minimálbér szorzatával, ha az előző évben maximum 5 dolgozója volt.

KKV beruházási adókedvezménye: az adóév utolsó napján kkv-nak minősülő adózó csökkentheti adózás előtti eredményét maximum 30 millió forint erejéig:

  • a még használatba nem vett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében elszámolt beruházások értékével
  • ingatlan bekerülési értékét növelő felújítás, bővítés, átalakítás értékével
  • még használatba nem vett szoftver felhasználási jogának értékével, szellemi termék bekerülési értékével

Az adóév utolsó napján KKV-nak minősülő adózó tárgyi eszköz beszerzéshez / előállításhoz kapcsolódó hitel vagy pénzügyi lízing kamatkedvezménye: adóévenként maximum 6 millió forintig adókedvezményként érvényesíthető az adóévi kamat 40%-a a 2013 végéig, 60%-a az ez után kötött szerződéseknél.

Kkv fejlesztési adókedvezménye: legalább 500 millió forint jelenértékű beruházás során az elszámolható költségek jelenértékére vehető igénybe.

Az adóév utolsó napján kkv-nak minősülő adózó 100%-os értékcsökkenési leírása a leghátrányosabb térségek területén üzembe helyezett tárgyi eszközökre.

További kedvezmények:

  • Kkv-k fejlődését szolgáló dedikált támogatási forrás a központi költségvetésben.
  • Részvételi lehetőség a Növekedési Hitelprogramban.
  • Innovációs járulék fizetési kötelezettség alóli mentesség a mikro-és kisvállalkozásoknak.
  • Kkv-k közbeszerzésekben való részvételének elősegítése.

Miért is fontos a besorolás?

Fenti kedvezmények érvényesítéséhez tehát kkv-nak kell minősülni, de mint láttuk jelentősége van, hogy az adóév első, vagy utolsó napján, és mely (al)kategóriában minősül egy vállalkozás kkv-nak.

Mindezt a következő gazdasági mutatók vizsgálata határozza meg:

  • összes foglalkoztatotti létszám ÉS
  • éves nettó árbevétele VAGY mérlegfőösszeg

A határértékek vizsgálatára a „kétéves szabály” irányadó, miszerint adott vállalkozás besorolása csak akkor változhat, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi vagy elmarad a kijelölt határértékektől.

Nem elég pusztán az adott vállalkozás gazdasági mutatóit figyelni, meghatározó ugyanis a tulajdonosi szerkezet. A kkv törvény (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról) definiálja a partnervállalkozás fogalmát is, a 25%-50% közötti tulajdonviszony esetére. A besorolásnál vizsgálni kell a kapcsoltsági viszonyokat is, majd a kapcsolt és partnervállalkozások gazdasági mutatóit összevontan kell figyelembe venni.

Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése meghaladja a 25%-ot.
Néhány statisztikai adat a szektor jelentőségét illetően:

Létszámadatok alapján a magyarországi vállalkozások több mint 99%-a kkv. A vállalkozások által elért árbevétel majdnem 60%-a, a GDP több mint 35%- a, és a foglalkoztatottak több mint 70%-a a kkv-szektorhoz köthető.

Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban működő vállalkozások szintén több mint 99%-a kkv, hozzájárulásuk a GDP értékéhez közel 60%-os, a szektorban foglalkoztatottak aránya pedig meghaladja a 60%-ot.

(Forrás: http://ado.hu/rovatok/ado/ki-kivel-van-kulcskerdesek-a-kkv-k-adozasarol)

NAV – Tájékoztatás üzemszünetről

Tájékoztatunk minden kedves felhasználót, hogy adatbázis karbantartás miatt 2014. augusztus 22. 14:00 órától előreláthatólag 2014. augusztus 24. 20:00 óráig előre tervezett, teljes üzemszüneti eljárás kerül bevezetésre valamennyi adó- és vámszakmai informatikai alkalmazás tekintetében, mely érinti a teljes elektronikus ügyféloldali kommunikációt, valamint a vámhivatali feldolgozásokat is.

Az üzemszünet ideje alatt az ügyfeleknek a részükre korábban kiadott üzemszüneti tájékoztatókban foglaltak alapján kell eljárni. Az üzemszüneti tájékoztatók elérhetőségei:

– Árutovábbítási vámeljárás (http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok)

– Jövedéki Árumozgás Ellenőrző Rendszer (EMCS) (http://nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/emcs)

– Belépési/Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat (http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok)

– Kiviteli vámeljárás (http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok)

Az üzemszüneti eljárásról, illetve annak későbbi visszavonásáról valamennyi ügyfél, illetve vámhivatal tájékoztatásra, valamint a fenti tájékoztató a https://openkkk.nav.gov.hu/default.aspx oldalon is publikálásra kerül.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Heves Megyei PénzVilág, 2014. július

A Heves megyei PénzVilág a Média Eger Kft. 2010 decemberétől megjelenő színes gazdasági havilapja, mely ingyen jut el Heves megye minden vállalkozásához. A kiadvány 16–32 oldal terjedelmű. Az aktuális júliusi szám elérhető a képre kattintva.

1407

EGER A TE TÖRTÉNETED 2014 hivatalos image film

A megújuló Eger friss, kedves image filmje mindenkinek,

neked is mert Eger a te történeted!

 

Okos füzet – lakossági szolgáltatók katalógusa Egerből és környékéről

egerlogo2

 

Okos füzet – lakossági szolgáltatók katalógusa Egerből és környékéről

 

A HKIK és az Eger és Vidéke Ipartestület közös cégkatalógust készít elő, melyben egri- és Eger-környéki szolgáltatók ajánlhatják szolgáltatásaikat. A kiadvány célja, hogy a lakosság egy kiadványban megtalálja a korrekt, megbízható vállalkozókat és szolgáltatókat az autószerelőktől a víz-, gáz-, fűtésszerelőkig.
A katalógus minden egri járásbeli háztartásba eljut, s elektronikusan is elérhető lesz.

DÍJMENTES* MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK A VÁLLALKOZÁSOKNAK!
A megjelenéshez szükséges adatlap IDE KATTINTVA
érhető el, melyet kérjük,
2014. október 31-ig
küldjék meg kitöltve az iposzeger@gmail.com címre.

* a díjmentes felület biztosítása mellett, nagyobb terjedelmű fizetett hirdetések, felhívások megjelentetése is lehetséges– részletek az adatlapon.

Várjuk jelentkezését a HKIK és az Eger és Vidéke Ipartestület elnöksége nevében!

További információ: Tel: 36/429-614/121-es mellék, Mobil: 20/517-9290,

E-mail: mark.becskei@hkik.hu, iposzeger@gmail.com