Az idénymunka idei szabályai

Közeledik a mezőgazdasági idénymunkák szezonja. Ez az egyszerűsített foglalkoztatási forma egyre népszerűbb. Összefoglaltjuk a legfontosabb tudnivalókat a munkáltató számára.

A mezőgazdasági idénymunkára a munkaszerződés szóban is megköthető, de a foglalkoztatónak ezt be kell jelentenie, hisz a munkaviszony ez esetben éppen a bejelentés tényével jön létre.

A létesítendő munkaviszonyról a munkavégzés megkezdése előtt kell a bejelentést megtenni (utólag nem pótolható), elektronikusan (ügyfélkapun keresztül), vagy a 185-ös számon (helyi tarifával) hívható országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Papír alapon, postán keresztül vagy személyesen nem lehet bejelentést tenni. Bejelentéskor a munkáltató adatain kívül meg kell adni a munkavállaló adóazonosító jelét, taj-számát és a jogviszony időtartamát.

img_05_07_2

A szabályok szerint alkalmi munka összefüggően legfeljebb 5 naptári napra, egy hónapban legfeljebb 15 napra, és évente legfeljebb 90 napra létesíthető, míg idénymunkára évente legfeljebb 120 napra létesíthető munkaviszony azonos felek között.

Mennyi  a fizetés?

A 2015-ös szabályok szerint alapbérként legalább a minimálbér 85%-a, azaz nettó 513 forint/óra, garantált bérminimumra jogosító munkakörök esetén a garantált bérminimum esetén 87%-a, azaz 611 forint/ óra jár.

A munkáltató munkavállalónként a mezőgazdasági, turisztikai idénymunka esetén naptári naponta 500 forint, alkalmi munka esetén 1000 forint (filmipari statiszták alkalmi foglalkoztatása esetén 3000 forint) közteher megfizetésére köteles. A közteher megfizetésével nem terheli a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint adóelőleg-levonási kötelezettség.

img_05_07

A munkavállalót nem terheli nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. Adóbevallást sem kell benyújtania, ha a jövedelme nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az év első napján minimálbér vagy – ha részére alapbérként legalább a garantált bérminimum 87%-a jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban a mezőgazdasági idénymunkára alkalmazottanként napi 500 forint közterhet kell fizetnie a munkáltatónak. A munkabérből nem kell járulékokat vonni, de a munkavállaló így nem is lesz teljes körűen jogosult egészségügyi ellátásokra.

Bizonyos körülmények miatt (időjárási viszonyok) előfordulhat, hogy a bejelentés ellenére mégsem történik munkavégzés. A bejelentés visszavonására, módosítására a bejelentést követő két órán belül, vagy ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött volna, másnap reggel 8 óráig van lehetőség.

(Forrás: www.piacesprofit.hu)

Comments are closed.