Szervezetünk

egerlogo2

 

 Becsüljük meg eszünket, kezünket, s képzeletünk erőit is…az ember része a világnak, de a magáét formálja benne, vágyait, lehetőségei szerint, hogy termővé tegye életét, úgy érezhesse: saját kedvére csinálja, ami másnak is jó, s örüljön, hogy keze nyomán lett valami érdemleges.

Eger és Vidéke Ipartestület jelenlegi formában 1990-től tevékenykedik az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) szakmai iránymutatása mellett. Az IPOSZ egyik feladata az országos és a helyi problémák megoldásának összehangolása, a közvetítőszerep betöltése az Országos Érdekegyeztető Tanácsban való részvétellel. A céhekből létrejött ipartestületek, az azok átalakulásából, illetve visszaalakulásából létrejött IPOSZ a folyamatos megújulás mellett szellemiségében és eszmeiségében is a legmodernebb szolgáltatói rendszerek kiépítését tűzte ki célul. Ezt az irányvonalat szeretné Eger és Vidéke Ipartestület szűkebb hazánk területén képviselni és továbbvinni.

Az Ipartestület célja Eger és környéke mikro-, kis- és középvállalkozásainak gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete és védelme. Az Ipartestület általános elve, hogy a vállalkozók munkájuk minőségével, emberi – közéleti magatartásukkal legyenek méltók a tagságukra.
Fő feladataink közé tartozik összefogni a területünkön lévő és működő tagságot, lehetőségeinkhez mérten biztosítani a gazdálkodáshoz szükséges feltételeket. Szolgáltatásainkkal hatékonyabbá, könnyebbé kívánjuk tenni tagjaink számára a vállalkozási és adminisztratív területen a zavartalan működést. Jelenleg 125 tagot számláló szervezetünk a kézműves szakmában dolgozó szolgáltató-, termelő-és szállítmányozási tevékenységet folytató aktív illetve  nyugdíjas iparos képviseletével foglalkozik.

A vállalkozói tevékenységgel összefüggő adó, és könyvelési tanácsadás, könyvvezetés, általános és hatósági érdekképviselet, munkáltatói feladatokkal kapcsolatos tanácsadás fő irányvonalunk, igény szerint szakmai továbbképzést szervezünk. Az aktuális adójogszabály változásokról folyamatosan tájékoztatjuk iparosainkat.

Havi rendszerességgel részt veszünk az Országos Testületi üléseken és azok fórumain. Folyamatosan együttműködünk a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal és az Országos Hűtő és Klímatechnikai Szövetséggel a vállalkozók érdekeinek érvényesítéséért. Jó kapcsolatot építettünk ki Eger Város Önkormányzatával és a környező települések Polgármesteri Hivatalaival, a Szakmai Szövetségekkel.

Tagjaink gazdálkodásának elősegítése érdekében mikro-és kisvállalkozásainkat folyamatosan tájékoztatjuk a hazai és uniós pályázati lehetőségekről.

Eger és Vidéke Ipartestület egyik fő célkitűzése, hogy kialakítsa saját információs és szolgáltatási rendszerét. Az információ naprakész, gyors átadásához, a törvény által előírt elektronikus adatszolgáltatás illetve bevallások beadása érdekében Ipartestületünknél folyamatosan fejlesztjük technikai hátterünket.
További célunk taglétszámunk növelése, fiatalítása, ezen túl szakmailag jól felkészülten tájékoztatni, segíteni és képviselni a testülethez tartozó iparosainkat.

Mindennapi munkánkat meghatározza az a felismerés, hogy jelen gazdasági környezetben a kézműves-, családi- és mikrovállalkozásokra egyre nagyobb szüksége van Magyarországnak, a nemzetgazdaság egyik tartópillére ez a réteg. Ezért munkánk során arra törekszünk, hogy ezt az irányvonalat képviseljük Egerben és vonzáskörzetében.

 Eger és Vidéke Ipartestület beszámolói

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

                             2020